Bupropion – wyjątkowy lek przeciwdepresyjny?

przeciwdepresyjny bupropion

Depresja, zaburzenia lękowe i inne problemy z nastrojem wymagają użycia środków farmakologicznych. Działanie bupropionu wydaje się nieco odbiegać od typowych antydepresantów. Na czym polega jego fenomen?

Farmakoterapia depresji – najczęściej wykorzystywane leki

 

Dobór leków antydepresyjnych jest wielce indywidualny do potrzeb pacjenta. Nie każdy chory właściwie zareaguje na zaproponowane mu środki farmakologiczne – zadaniem lekarza jest wykorzystanie preparatów, które nie tylko będą skuteczne, ale i zagwarantują najmniej skutków ubocznych. Leki wykorzystywane do walki z depresją to:

 • IMAO – inhibitory monoaminooksydazy
  Podnoszą stężenie serotoniny w mózgu poprzez blokowanie enzymu odpowiedzialnego za jej rozkład tzw. monoaminooksydazy A.
 • SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
  Zwiększają poziom serotoniny w mózgu. Wspierają utrzymanie dobrego nastroju.
 • SNRI – inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny
  Powodują jednoczesny wzrost stężenia noradrenaliny i serotoniny w mózgu. Oddziałują na samopoczucie i łagodzenie dolegliwości bólowych.
 • TLPD – trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
  Prowadzą do ograniczenia wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny oraz wpływają na wiele innych receptorów.

Bupropion – nowy wymiar walki z depresją

 

Bupropion jest klasyfikowany jako inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny, który nie ma istotnego wpływu na receptory innych neurotransmiterów. Szczególnie ważną informacją jest fakt, że bupropion nie oddziałuje na receptory serotoninergiczne. Wynikiem tego jest znaczne ograniczenie występowania wielu skutków ubocznych, które można zaobserwować w przypadku leków z grupy SSRI.

Ograniczenie wychwytu zwrotnego serotoniny bardzo często skutkuje występowaniem dysfunkcji seksualnych – niejednokrotnie osoby cierpiące z powodu depresji i stosujące farmakoterapię skarżą się na takie niedogodności jak obniżone libido, problemy z potencją i ejakulacją, czy znaczne zmniejszenie przyjemności z odbytego stosunku. Brak takiego działania wskutek stosowania bupropionu nie tylko ogranicza występowania zaburzeń seksualnych, ale może okazać się pomocny w przywróceniu pacjentowi utraconej kondycji.

Przykładowe leki z bupropionem to:

 • Bupropion Neuraxpharm
 • Welbox
 • Wellbutrin XR
 • Zyban

Leczenie bupropionem a działania niepożądane

 

Nie można jednak przejść obojętnie obok faktu, że w trakcie leczenia bupropionem mogą wystąpić skutki uboczne. Najniebezpieczniejszym działaniem niepożądanym jest pojawienie się dużego ryzyka występowania drgawek padaczkowych. Jednak najczęściej wskazywanymi niedogodnościami wynikającymi ze stosowania bupropionu są takie następstwa jak:

 • bezsenność
 • bóle głowy
 • nudności
 • zaburzenia lękowe
 • suchość w jamie ustnej

Bupropion jako pomoc w walce z nałogiem

 

Mówiąc o bupropionie należy wspomnieć, że stanowi niezwykle skuteczny sposób na przeciwdziałanie nałogowi nikotynowemu. Jako agonista receptorów nikotynowych wspiera redukcje głodu papierosowego i objawy wynikające z odstawienia. Bupropion wykazuje długofalowe korzyści w ograniczeniu nałogu, a pierwsze korzyści wynikające z jego stosowania są zauważalne po mniej więcej 14 dniach.

 

Bibliografia:

 1. Murawiec S., Jakima S. „Bupropion-skuteczny lek przeciwdepresyjny o korzystnym profilu działania w sferze seksualnej.” Seksuologia Polska 2007, 5(2): 83-88.
 2. Gołecki M. „Bupropion SR for the therapy of tobacco dependence.” Advances in Respiratory Medicine 2004, 72(3-4): 139-142.
 3. Stahl SM., et al. „A Review of the Neuropharmacology of Bupropion,a Dual Norepinephrine and Dopamine Reuptake Inhibitor” The Primary Care Companion to the Journal Clinical Psychiatry 2004,6(4): 159-166.