Centrum wsparcia

Cierpisz na depresję? A może problem dotyczy kogoś Ci bliskiego? Nie jesteś sam z tym problem. Szereg lekarzy i instytucji każdego dnia pomaga osobom, które przechodzą kryzys psychiczny.  Pokazujemy, gdzie możesz uzyskać pomoc. Nie zwlekaj i zgłoś się!

  • Całodobowa Linia Wsparcia 800 70 2222

Linia wsparcia jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę. Psychiatrzy, psycholodzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni pełnią dyżury, aby pomóc osobom potrzebującym. Osoby dyżurujące udzielają porad oraz kierują do ośrodków w danym regionie które udzielą pomocy.

  • Antydepresyjny Telefon Zaufania (22) 484 88 01

Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony jest przez fundację ITAKA. Pod telefonem dyżurują psycholodzy, którzy pomogą osobom chorym na depresję, a także bliskim z och otoczenia. 

  • Antydepresyjny Telefon (22) 594 91 00

Antydepresyjny Telefon prowadzony jest przez Forum Przeciwko Depresji. Dyżury pełnione są w środy i czwartki w godzinach 17-19. W tych godzinach lekarze psychiatrzy bezpłatnie udzielają porad osobom dotkniętym depresją oraz ich rodzinom i bliskim.

  • Telefon zaufania dla dzieci 116 111

Telefon zaufania dla dzieci prowadzony jest przez fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”. Z telefonu tego można korzystać bezpłatnie. Konsultanci gotowi wysłuchać czego dotyczy problem oraz doradzić są dostępni codziennie w godzinach 12-22.

  • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli to kolejna infolinia prowadzona przez fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”, która przeznaczona jest dla osób dorosłych. Infolinia jest bezpłatna i anonimowa. Celem konsultantów jest wsparcie i udzielenie informacji osobom dorosłych w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom doświadczającym zaburzeń psychicznych.

  • Twarze depresji

Fundacja dwa razy do roku organizuje kampanię “Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” Celem fundacji jest edukacja społeczeństwa oraz przełamywanie stereotypów dotyczących chorób psychicznych, a zwłaszcza depresji.

  • Fundacja ITAKA

Fundacja Itaka istnieje w Polsce od 1999 roku. Jej główną działalnością jest poszukiwanie osób zaginionych oraz pomoc ich rodzinom. Fundacja zajmuję się także innymi problemami społecznymi w tym rosnącą liczbą osób chorujących na depresję. Itaka organizuje kampanię społeczną “Stop Depresji” oraz prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania.

  • Fundacja Zobacz…JESTEM

Głównym polem działań fundacji są problemy emocjonalne u dzieci i młodzieży. Fundacja zajmuje się między innymi zaburzeniami odżywiania się, autoagresją, depresją, czy zachowaniami samobójczymi. Kampanie organizowane przez fundację są skierowane do dzieci i młodzieży, ale również do osób dorosłych współuczestniczących w ich życiu.

  • Fundacja Ja, My, Oni

Fundacja została założona w 2013 roku. Celem fundacji jest  zapobieganie rozwojowi choroby, przeciwdziałanie jej skutkom oraz udzielanie pomocy w powrocie do codziennego życia osobom chorym na depresję. Nazwa fundacji ma przypominać, że choroba może dotknąć każdego z nas.

  • FUNDACJA „DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ”

Fundacja od około 30 lat wspiera dzieci, które doświadczyły  przemocy psychicznej, fizycznej i wykorzystywania seksualnego. W 2010 roku fundacja założyła telefon wsparcia dla rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom m.in. cierpiącym na depresję.