Leki przeciwdepresyjne a alkohol

Łączenie alkoholu z lekami przeciwdepresyjnymi.

Wprowadzenie leków przeciwdepresyjnych zrewolucjonizowało możliwość leczenia różnych zaburzeń psychicznych. W ostatnich latach zarejestrowano i wprowadzono do lecznictwa wiele różnych antydepresantów. Okazało się, że zaburzenia psychiczne można leczyć, a nawet jest to bardzo skuteczne.

Co to są antydeprasanty?

Leki przeciwdepresyjne to substancje działające pobudzająco na nastrój, a także napęd psychoruchowy w stanach depresyjnych o co najmniej średnim nasileniu. To taka grupa leków, która znalazła zastosowanie w zaburzeniach psychicznych, zwłaszcza w zaburzeniach depresyjnych w chorobie afektywnej, w zaburzeniach lękowych, lękowo-depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych, w napadach lęku, zespole stresu pourazowego, fobii społecznej i agorafobii.

Antydepresanty wpływają na przekaźnictwo przez neurony, głównie noradrenergiczne i serotoninergiczne, mózgu. Farmakoterapia sprowadza się do zmniejszenia deficytu neuroprzekaźników i poprawy neurotransmisji przez neurony noradrenergiczne i serotoninergiczne układu limbicznego.

Czy przyjmując leki przeciwdepresyjne, można pić alkohol?

Przyjmując leki przeciwdepresyjne, absolutnie nie powinno się przyjmować alkoholu.

Łączenie etanolu z tymi substancjami wiąże się z szeregiem zagrożeń. Wiele leków może wchodzić w interakcje z alkoholem. Mogą one w ten sposób zmieniać metabolizm lub też działanie leku czy alkoholu. Niektóre interakcje pojawiają się już przy niewielkich ilościach napojów alkoholowych i mogą być bardzo niebezpieczne.

Zarówno alkohol jak i antydepresanty negatywnie wpływają na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Etanol może osłabić działanie substancji czynnej, albo nasilić jej efekty niepożądane. Co prawda nie każdy lek antydepresyjny reaguje równie mocno na kontakt z alkoholem, jednak takie połączenie zawsze jest niewskazane.

Konsekwencje łączenia leków przeciwdepresyjnych z alkoholem

Połączenie alkoholu z lekami przeciwdepresyjnymi może prowadzić do nasilenia toksycznych działań antydepresanta czy alkoholu. Wpływa również na metabolizm, ze względu na to, że zarówno jedna substancja jak i druga metabolizowana jest przez poszczególne enzymy wątrobowe. Wiąże się to ze zwiększoną lub zmniejszoną przemianą związku.

Takie połączenia prowadzić mogą do zachowań agresywnych, pobudzenia psychoruchowego, zwiększonej euforii, zaburzeń koncentracji. Pojawia się także strach, omamy, majaczenie, spowolnione reakcje na bodźce. Czasami występują drżenia mięśniowe czy parestezje. Bardzo niebezpieczne są objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, które mogą prowadzić nawet do zgonu. Łączenie antydepresantów z alkoholem wiąże się także ze wzrostem senności, osłabieniem pamięci czy zaburzeniami koordynacji.

Źródła:

[1] Janiec W., Kompendium Farmakologii, 2021, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

[2] Psychiatria Polska, 2019; 53(2): 245–262

[3] Pużyński S., Leki przeciwdepresyjne i zasady ich stosowania, 2002, 5, 6, 10-22

[4] R. Weathermon, D. W. Crabb, Alcohol and medication interactions

[5] Janiec W., Farmakodynamika: Podręcznik dla studentów farmacji, 2008